Heropening Beauraing

Wij informeren u dat de vliegplaats van Beauraing weer toegankelijk is.

We danken alle piloten voor hun gedrag en naleving van de gegeven instructies tijdens deze wintersluitingsperiode. Dit heeft een positief effect gehad op de discussies, die tot op vandaag de dag nog steeds gevoerd worden met de lokale overheid.

Het werk is echter nog niet klaar, er zijn regelmatige contacten met de burgemeester en de omwoners. Ter herinnering: het reddingsplan van de vliegplaats dat we hadden voorgesteld was gespreid over 3 vliegseizoenen en zal regelmatig geherevalueerd worden. Een enorm werk van duurzaamheid, zoeken naar oplossingen en terreinen is nog volop aan de gang door het beheersorgaan, de BVVF en eventuele eigenaars en dit in de hoop op een dag de vliegplaats te kunnen openstellen voor het grootst mogelijk aantal piloten.

Dus hebben we ieders steun nodig.

In de praktijk herinner ik u eraan dat u, om naar Beauraing te komen, dient (voor de belangrijkste punten):

Cruciaal zijn:

  • Het vliegverbod over laaggelegen huizen (minder dan 150 meter AGL) naleven.
  • Het vluchtplan dat aan bij het reglement is gevoegd, moet nauwgezet worden nageleefd
  • Verbod om per auto de piloten op te halen in het dorp Martouzin (uitgezonderd delta’s of gehandicapte persoon). Terug naar boven gaan gebeurt te voet (zie ook het vluchtplan op de website van de BVVF).
  • De landingsplaats beneden is een noodlandingsterrein dat u kan gebruiken als u er niet in slaagt hoogtete winnen, wat kan gebeuren.
  • Het merendeel van de landingen moeten gebeuren bij de zogenaamde “kapel” die achter de vliegplaats ligt.
  • Het is mogelijk om buitenlandingen te doen naar het westen toe, richting Beauraing en buiten het dorp Martouzin. In dit geval wordt ophalen met de auto getolereerd.
  • Bij landingen het landingsveld in Martouzin is het noodzakelijk om snel op te vouwen en het terrein zo snel mogelijk te verlaten om zo de drukte te vermijden die op deze plek zichtbaar blijft voor de omwoners en die vorig jaar de belangrijkste oorzaak van de sluiting was.

Ter herinnering: de optimale windrichting voor de vliegplaats is van NNW tot NNO (330 tot 30 graden) en het rendement is gunstig bij wind van of groter dan 20 km/u. Bij lichte wind (minder dan 20 km/u) en in stabiele omstandigheden is de kans op uitzakken groot. In dergelijk geval is het daarom beter om daar niet te starten (en/of te gaan vliegen op een plaats waar uitzakken minder problemen kan veroorzaken).

Wat de toegangskaart betreft, deze zal u enkel ter plaatse overhandigd worden. Het doel is bij het overhandigen van de kaart een vlot contact te faciliteren tussen het beheersorgaan, hier de club van de Mousquet’air, en uzelf: U hebt recht op een kleine briefing en wij zullen uw vragen beantwoorden.

Dus ik wens jullie nu reeds een goede herneming van de activiteit, in afwachting dat we mekaar terug zien.

Voor het beheersorgaan van Mousquet’air en het bestuursorgaan van de BVVF,

Stéphane De Roover.