Communiqué vliegplaatsen

Beste piloten,

In deze pandemie-context maken we samen een bijzondere situatie door wat betreft het goede beheer van onze sport.

De vrije vlucht is immers een individuele activiteit die als specificiteit heeft een centraal punt, de startplaats, nodig te hebben om ze te kunnen beoefenen. En om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, moet elke piloot voldoende zelfbeheersing hebben om de officiële aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen.

Toch hebben we allemaal in de afgelopen weken situaties gezien die bijzonder moeilijk te beheersen waren. Gezien vanuit het perspectief van een buitenstaander lijkt onze activiteit op een groepsbijeenkomst, wat niet gemakkelijk te begrijpen is voor bewoners en autoriteiten, terwijl zij nog steeds verhinderd worden om samenkomsten te organiseren. Met verschillende consequenties die zich lieten gevoelen: Beauraing moest worden gesloten, de vliegplaatsen van La Roche worden beperkt in opdracht van de autoriteiten …

Als beheerders van de vliegplaatsen in België willen wij koste wat het kost, zoals u, onze vliegvrijheid behouden. Daarom veroorloven we u onze algemene aanbevelingen en adviezen mede te delen, die gelden tot het einde van deze gezondheidscrisis:

– Om te startplaatsen niet te overbelasten, kom alleen vliegen (geen metgezellen, familie of vrienden);

– Houd de afstand tussen uw woning en de vliegplaatsen redelijk (zie het ministerieel besluit hier onderaan);

– Probeer zo veel mogelijk te voet naar boven te gaan om de parkings niet te vol te laten lopen;

– Scholing is niet toegestaan op de gewone vliegplaatsen maar wel op de leshellingen;

Na de lange onderhandelingen die we hebben gevoerd met de taskforce en het DGLV, hebben we het recht om een uitzondering te maken op de NOTAM “VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD”.

Maar pas op, U weet dat de sfeer in België gespannen blijft. Dus wees extra voorzichtig en volg de regels van social distancing op.

Wat betreft dagen met een mogelijke grote toeloop op bepaalde gevoelige vliegplaatsen: de beheerders behouden zich het recht voor om het aantal piloten te beperken via specifieke organisatorische regels (bijvoorbeeld inschrijven in een register en brevetverplichting) als zij dat nodig achten. Deze regels worden dan minstens 2 dagen van tevoren meegedeeld.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard van toepassing naast de gebruikelijke maatregelen: :

– Blijf thuis als u ziek bent.

  • Was uw handen regelmatig.
  • – Houd voldoende afstand (1,5 meter) wanneer u buiten bent.
  • – Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  • – Let op voor risicogroepen.
  • Nies of hoest in de binnenkant van de elleboog.
  • Bedek uw neus en mond met een mondmasker als u de fysieke afstand niet kunt garanderen.
  • – Op drukke plaatsen kan u ook een mondmasker dragen om de anderen te beschermen.

 

Bericht geschreven door de gezamenlijke beheerders van vrije vlucht -vliegplaatsen in België

 

Bijlage

15 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 Art. 3. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Worden verboden, behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard;
3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
6° de activiteiten van de erediensten.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
– begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
– burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft;
– wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters.”

Art. 5. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid.
Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals:
– om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening is toegelaten op basis van artikelen 1, 2 en 3;
…”