Kamperen op de parkeerplaats van Rochefort (en andere vliegplaatsen)

Het Office du Tourisme van Rochefort laat ons weten dat het niet is toegestaan om te overnachten op de parkeerplaats van “Le Rond du Roi” bovenaan de vliegplaats van Rochefort.

Ze melden dat er een parkeerplaats is net voor de camping, die gratis is, en ook in het centrum van Rochefort. Er is ook een uitgeruste campingcarplaats in Han-sur-Lesse, 7,5 € met afvoer, elektriciteit enz.

Ter herinnering: er is een kleine toeristische “trein” die elke dag meermaals langs de parking van de Rond du Roi rijdt en het is dus noodzakelijk om de doorgang vrij te laten zodat hij daar kan keren, dus men moet de voertuigen goed aan de kant parkeren.

En het is natuurlijk verboden om in de velden of weiden te parkeren om zijn uitrusting op te halen, op elke vliegplaats !

We vragen ook om niet wild te gaan kamperen op de parkings van andere BVVF-vliegplaatsen, wat meestal verboden is door de Waalse boscode of de betrokken gemeenten en ons alleen maar in de problemen kan brengen!

Bij voorbaat dank voor het volgen van deze richtlijnen.

Goede vluchten.

Het Bestuursorgaan van de BVVF.