Parking vliegplaatsen van Coo

Gebruik makend van het droge weer, heeft de gemeente de werken hervat op de parking van Ster. De oppervlakte werd verdubbeld, grond met nogal wat stenen werd uitgespreid en aangestampt tot aan de afspanning. Vanaf nu zullen ook busjes diagonaal kunnen parkeren.  De plassen weren opgevuld en er werd terug een laag stenen op de weg naar het bos aangebracht. Bij het begin van de startzones hebben we grote stenen gelegd om auto’s te beletten er te rijden en er het gras op de startplaatsen te beschadigen.

Wij bedanken de gemeente Stavelot, de gemeentelijke arbeiders en Louis Neys voor dit zeer mooie werk !