Paradroppings te SPA

De paradropvliegtuigen van Spa klagen regelmatig over zweefvliegtuigen en parapentes die in hun circuits binnendringen.

Het directe gevolg zou de oprichting van een ATZ kunnen zijn, wat naar onze mening het probleem niet zou oplossen, omdat het voorgestelde gebied de paradropvliegtuigen niet beter zou beschermen en een extra gebied zou toevoegen op onze vliegkaarten die er nu toch al van vol staan.

Dit gebied is klaar om te worden gepubliceerd, maar het DGLV heeft besloten de activering ervan op te schorten.

Niettemin heeft zij onze vertegenwoordigers van het luchtruim verzocht zweefvliegpiloten en parapentepiloten bewust te maken van de bijzondere situatie van dit vliegveld aan de rand van de Hoge Venen.

Vandaar de korte briefing in bijlage op gezamenlijke vraag van de Koninklijke Belgische Aeroclub en haar aangesloten federaties:

Engels: Paradrop at SPA

Frans: Parachutage � SPA

Dank om hiervan kennis te nemen als u in deze regio vliegt.