Toelating XC-vluchten

Beste leden,

Jullie hebben met ongeduld gewacht, maar hier is eindelijk het langverwachte goede nieuws.

Na lange onderhandelingen met de taskforce en het DGLV, hebben wij het recht om een uitzondering te maken op de NOTAM “VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD”.  Kortom, we mogen weer overlandvluchten doen.

Dit alles is het resultaat van veel werk en we moeten vooral Jean-Yves danken, die de uren, doorgebracht in lange vergaderingen om dit resultaat te bekomen, niet geteld heeft.

We willen ook alle piloten bedanken die hun volwassenheid hebben aangetoond door hun respect voor de regels, ingesteld bij het hervatten van de activiteit, en zo een duidelijk en positief signaal afgegeven hebben bij de verschillende actoren in het dossier. Dit gedrag heeft ons erg geholpen bij onze onderhandelingen.

Maar pas op, jullie weten dat de sfeer in België gespannen blijft. Dus verdubbel jullie voorzichtigheid en respecteer de afstandsregels alsook alle andere door de autoriteiten aanbevolen richtlijnen, die nog steeds van toepassing blijven (het dragen van het masker in het openbaar vervoer, social distancing, … ).

Hou er tenslotte rekening mee dat de grenzen gesloten blijven, behalve voor essentiële reizen, zoals beschreven door de autoriteiten

Het Bestuur.

Communiqué vliegplaatsen

Beste piloten,

In deze pandemie-context maken we samen een bijzondere situatie door wat betreft het goede beheer van onze sport.

De vrije vlucht is immers een individuele activiteit die als specificiteit heeft een centraal punt, de startplaats, nodig te hebben om ze te kunnen beoefenen. En om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt, moet elke piloot voldoende zelfbeheersing hebben om de officiële aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen.

Toch hebben we allemaal in de afgelopen weken situaties gezien die bijzonder moeilijk te beheersen waren. Gezien vanuit het perspectief van een buitenstaander lijkt onze activiteit op een groepsbijeenkomst, wat niet gemakkelijk te begrijpen is voor bewoners en autoriteiten, terwijl zij nog steeds verhinderd worden om samenkomsten te organiseren. Met verschillende consequenties die zich lieten gevoelen: Beauraing moest worden gesloten, de vliegplaatsen van La Roche worden beperkt in opdracht van de autoriteiten …

Als beheerders van de vliegplaatsen in België willen wij koste wat het kost, zoals u, onze vliegvrijheid behouden. Daarom veroorloven we u onze algemene aanbevelingen en adviezen mede te delen, die gelden tot het einde van deze gezondheidscrisis:

– Om te startplaatsen niet te overbelasten, kom alleen vliegen (geen metgezellen, familie of vrienden);

– Houd de afstand tussen uw woning en de vliegplaatsen redelijk (zie het ministerieel besluit hier onderaan);

– Probeer zo veel mogelijk te voet naar boven te gaan om de parkings niet te vol te laten lopen;

– Scholing is niet toegestaan op de gewone vliegplaatsen maar wel op de leshellingen;

Na de lange onderhandelingen die we hebben gevoerd met de taskforce en het DGLV, hebben we het recht om een uitzondering te maken op de NOTAM “VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD”.

Maar pas op, U weet dat de sfeer in België gespannen blijft. Dus wees extra voorzichtig en volg de regels van social distancing op.

Wat betreft dagen met een mogelijke grote toeloop op bepaalde gevoelige vliegplaatsen: de beheerders behouden zich het recht voor om het aantal piloten te beperken via specifieke organisatorische regels (bijvoorbeeld inschrijven in een register en brevetverplichting) als zij dat nodig achten. Deze regels worden dan minstens 2 dagen van tevoren meegedeeld.

Deze aanbevelingen zijn uiteraard van toepassing naast de gebruikelijke maatregelen: :

– Blijf thuis als u ziek bent.

  • Was uw handen regelmatig.
  • – Houd voldoende afstand (1,5 meter) wanneer u buiten bent.
  • – Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
  • – Let op voor risicogroepen.
  • Nies of hoest in de binnenkant van de elleboog.
  • Bedek uw neus en mond met een mondmasker als u de fysieke afstand niet kunt garanderen.
  • – Op drukke plaatsen kan u ook een mondmasker dragen om de anderen te beschermen.

 

Bericht geschreven door de gezamenlijke beheerders van vrije vlucht -vliegplaatsen in België

 

Bijlage

15 MEI 2020. – Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 Art. 3. Artikel 5 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

Worden verboden, behoudens andersluidende bepaling voorzien door dit besluit:
1° de samenscholingen;
2° de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard;
3° de ééndaagse schooluitstappen;
4° de meerdaagse schooluitstappen;
5° de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
6° de activiteiten van de erediensten.

In afwijking van het eerste lid, worden toegestaan:
– begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam;
– burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van maximum 30 personen;
– religieuze plechtigheden die zijn opgenomen met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden en die alleen met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor die opname verantwoordelijk zijn, met het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, en voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft;
– wandelingen en fysieke activiteiten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen, met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht die geen fysieke contacten impliceren, in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of een vereniging, met een groep van maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
– ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters.”

Art. 5. Artikel 8 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt vervangen als volgt:

De personen zijn ertoe gehouden thuis te blijven. Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid.
Worden onder meer beschouwd als noodzakelijk, verplaatsingen zoals:
– om zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening is toegelaten op basis van artikelen 1, 2 en 3;
…”

 

Tijdelijke sluiting La Roche (2 sites)

De club van La Roch’Aile vraagt ons om het volgende bericht door te geven. Hoewel we het jammer vinden dat we onze passie moeten beperken, is het beter om nog een paar weken te wachten dan deze prachtige sites permanent te verliezen.

Hallo allemaal,

In het verlengde van de drukte op de site van Corimont in La Roche afgelopen zondag, en in nauw overleg met de gemeentelijke autoriteiten, hebben wij (de club Laroch’Ailes, beheerder van de site) besloten de Corimont en Maboge te sluiten. Dit met onmiddellijke ingang.

Het gaat hem niet specifiek om de paragliders, alle toeristische activiteiten in de stad La Roche bevinden zich in dezelfde situatie.

Als u van plan bent dit verbod niet na te leven, moet u er rekening mee houden dat 16 politieteams, de cavalerie en een helikopter dit weekend in deze politiezone zullen patrouilleren. Het is dus een heel slecht idee.

Daarna en totdat de lockdown is versoepeld, zal er ongetwijfeld een zeer beperkt gebruik van de site (maximaal 10 personen) ingesteld worden op basis van registratie en met voorrang voor lokale piloten.

Wees geduldig, de situatie verbetert. Gonfleer in uw buurt. Dit zal ongetwijfeld net zo prettig zijn als een glijvluchtje van € 250 (plus de reis) op Corimont of Maboge.

Ik hoop jullie allemaal binnenkort hoog en ver in de lucht te zien.

Groeten,

Voor de Laroch’Ailes-club.
Pascal Lhoas
President.

Coo: vraag van de vliegplaatsbeheerders

Beste  piloten, beste   vrienden,

Eindelijk kunnen we, na een lange lockdownperiode, weer vliegen, weliswaar onder voorwaarden. Het weer is ons gunstig en na zoveel wachten, is het enthousiasme om iedereen terug te zien, legitiem.

Deze lange periode van lockdown betekent ook dat de inwoners van de kleine dorpen in de buurt van onze vliegplaatsen slechts sinds één week terug parapentes beginnen te zien. Ze zijn zelf in lockdown en op deze plaatsen op het platteland betekent dit weinig of geen verkeer, fantastische rust en vooral kinderen die niet in staat zijn geweest om naar school te gaan gedurende 2 maanden. Deze kinderen konden genieten van deze rust en gebrek aan verkeer, wat betekent dat de straat hun speeltuin is geworden…

Dit is met name het geval in het gehucht Ster. Terwijl de bewoners erg blij zijn dat het leven hervat, vestigen ze onze aandacht op het belang van het stapvoets doorrijden van het gehucht Ster. Ten eerste, om de rust van de plaats te behouden en ten tweede om veiligheidsredenen. De weg is smal, de vegetatie hoog en daardoor het zicht beperkt… een kind op een fiets kruisen in een bocht, zou minstens een moment van angst zijn voor iedereen, of erger …

Laten we van deze herstart natuurlijk een moment van plezier maken, maar laten we van dit moment ook een opportuniteit maken om ons respect te tonen voor de mensen die ons verwelkomen. Rij langzaam, begroet de bewoners als je ze ontmoet, wissel enkele woorden, … gebaren van hoffelijkheid die het beste visitekaartje zijn.

De beheerders van de vliegplaats van Coo.

NOTAM verlengd

Zoals gevreesd werd de NOTAM die van toepassing was tot 17 mei verlengd tot 17 juni, waarbij men nog steeds zich moet beperken tot “lokale vluchten”.

Wij betreuren het dat de situatie niet sneller regulariseert maar we vragen u om op de meest verantwoordelijke manier te blijven gedragen.

Natuurlijk moeten we algemene regels van “social distancing” blijven naleven.

Wij danken ook de clubs voor hun inzet op de vliegplaatsen.

NOTAMS:

B2089/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT ACROSS BELGIAN STATE BORDERS NOT ALLOWED, EXC MAINT FLT AND COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19)

B2090/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINTENANCE, TECHNICAL INSPECTION, COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19) AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

B2091/20 From: 18 MAY 20 00:00 Till: 17 JUN 20 23:59
Text:COVID-19: VFR FLT NOT ALLOWED IN AIRSPACE CLASS C, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINT, TECHNICAL INSPECTION FLT, FERRY FLT, COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19) AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

Bescherm La Roche Corimont

  Bericht Laroch’Ailes Club

Wij (de Laroch’Ailes-club) bereiden een weekend voor dat moeilijk kan zijn gezien de sluiting van de Beauraing -site. Het zou jammer zijn als de huidige situatie de sluiting van een ander vlaggenschip in België zou veroorzaken.
We gaan het hele weekend een regelgevende rol op de Corimont -site opzetten en zouden nauwe interactie met de lokale autoriteiten moeten hebben.In overeenstemming met de locatieregels accepteren we geen niet-gebreveteerde piloten. We zullen ook zorgen voor strikte naleving van de instructies van de federatie of de federale staat.Bedankt voor je steun door dit bericht door te geven aan onze leden.Hartelijke groeten.Pascal.

Beauraing gesloten…

Beste leden,

Na vele weken lockdown en vele uren van vergaderen met de verschillende autoriteiten, maakten wij ons deze vrijdagnamiddag klaar om te gaan genieten van een parapente-weekend.

Ondanks de huidige lockdown en het verbod op recreatieve activiteiten in België zijn we erin geslaagd een akkoord te bekomen om onze passie te kunnen beoefenen. En dat was niet gemakkelijk.

En nu krijg ik de e-mail van de burgemeester van Beauraing die u hieronder kunt lezen.

Dus dat is de dank die we krijgen.

Ik wens u dus een goed weekend.

Uw voorzitter

 

“Début du message réexpédié :

Objet: interdiction de vol-Martouzin 
Date: 15 mai 2020 à 16:06:14 UTC+2″

(Wat volgt is een vertaling vanwege de BVVF):

“Mijnheer de Voorzitter,

Dank u voor uw mail,

Helaas moeten we constateren dat meerdere leden van uw Federatie niet dezelfde begrip hebben van het respect van het privéleven dan onze medeburgers, door op een gevaarlijke manier over privétuinen en huizen heen te vliegen en errond te manoeuvreren.

Een van uw leden heeft ook een ongeluk gehad op de start.
Onze brandweer heeft moeten ingrijpen, dit is niet de eerste keer.

Maar erger nog, jullie respecteren geen enkele elementaire veiligheidsregel van social distancing, informatie die bevestigd werd door de politie en de brandweer, waardoor onze bevolking in gevaar komt.

Daarom verzoek ik u uw activiteiten in Martouzin te staken en de veiligheid van de Beaurinois te respecteren.

Ik informeer de politiediensten.

Met mijn beste groeten,

Marc Lejeune
Burgemeester van Beauraing
Voorzitter van de Zone Houille-Semois “

Kritische en dringende info Beauraing !

Dag iedereen,

Een klein (OK het is een hele boterham) overzicht betreffende de situatie in Beauraing.

Als we op deze dinsdag 12 mei, eerste dag na covid, over het algemeen niets hebben bemerkt in termen van “slecht” gedrag vanwege de piloten en gebruikers van de vliegplaats en we vanuit ons oogpunt al veel toegegevingen en inspanningen hebben gedaan, toch blijft de situatie van deze belangrijke plek voor onze praktijk nog steeds even “delikaat !”

Dus, zoals gewoonlijk hebben we weer ons deel klachten gehad, die niet noodzakelijk gerechtvaardigd waren en dit zelfs wanneer ze ondersteund werden door video’s. Dus zelfs als de vluchten duidelijk niet “laakbaar” en zeker “verdedigbaar” waren, kunnen we niet ontkennen dat er op deze hernamedag van onze sport, veel vluchten en vooral veel zakvluchten (ploefs) zijn gebeurd, die enigszins hebben bijgedragen aan de extreme irritatie van een zekere omwonende.

Volgens het contact dat we na de vliegdag van 12 mei hadden met de heer Roland, Schepen van Beauraing woonachtig te Martouzin, verenigen omwonenden zich en hebben nu een oppositiegroep opgericht, dit via een webpagina en waarschijnlijk een privé FB.

De gemeente en in het bijzonder de heer Roland zal opnieuw proberen de geesten te kalmeren, maar laten we duidelijk zijn, of we nu in ons recht staan of niet, dit zal de laatste keer zijn.

Van mijn kant zal ik contact leggen met deze heer en met Denis en samen zullen we proberen om oplossingen te vinden.

Te weten dat we op dit moment, en de federatie heeft waarschijnlijk ook nog weinig gecommuniceerd over het onderwerp, op zoek zijn naar nieuwe landingsplaatsen. Deze oppositiegroep dreigt ons op slechte voet te brengen met toekomstige huurders of eigenaars tijdens onderhandelingen die worden uitgevoerd door de autoriteiten zelf… om maar te zeggen hoe kritiek de situatie is!

Ik weet dat we u al veel gevraagd hebben en dat over het geheel genomen veel piloten hun uiterste best doen om deze vrije vlucht -tempel te kunnen behouden. Ik voel me echter verplicht jullie de volgende aanbevelingen te doen:

  • Verkies Rochefort indien mogelijk: we waren meer dan 50 in Beauraing tegen 4 in Rochefort op deze dinsdag 12 volgens wat ik hoorde … en het was er ook zeer goed vliegen.
  • Het pilotenbrevet is verplicht voor de vliegplaats: en ja, dit is vervelend maar het is zo. Ik ga hier niet over dit onderwerp debatteren.
  • Of je nu een toppiloot bent of niet, zet je ego opzij en draai niet in thermiek vanop 10 meter boven de grond vlak voor de weg … zelfs als het leuk is, het is waar, om dit zo laag te kunnen doen.
  • Ga zo ver mogelijk van de weg landen op het landingsterrein onderaan de helling !
  • Niet krabben lager dan halve hoogte van de helling.
  • Niet pendelen met auto’s, ga te voet naar boven of landt achter aan de kapel !
  • Schreeuw niet boven de helling of tijdens de aanvlucht je vreugde, hoe begrijpelijk ook, uit.  De omwoners appreciêren dit niet. Het is storend.

En uiteindelijk: schiet niet op de pianist ! Het is voor je eigen bestwil !

Laatste punt: ik zal, als de situatie het toelaat, proberen om een communicatiecampagne te organiseren deze zomer. Daarom doe ik een beroep op de duopiloten om de inwoners van Martouzin mee te laten vliegen.

Als u deze zomer, in juli-augustus, in het WE beschikbaar bent en wilt deelnemen aan het project, stuur mij dan een e-mail naar stephderoov@gmail.com met uw Gsm-nummer. Het gaat niet eenvoudig zijn maar zal, ik ben er zeker van, ons kapitaal aan sympathie bij de plaatselijke bewoners omhoog krikken.

Goed, hiermee hoop ik dat we op jullie allemaal dit weekend kunnen rekenen, want het ziet er vrij goed uit.

Bedankt voor het verspreiden van dit bericht via jullie netwerken.

Sportieve groeten,

Stéphane

Boom nog steeds gesloten

De provincie Antwerpen heeft in al haar recreatiedomeinen nog steeds alle aktviteiten buiten wandelen, lopen, fietsen en… vissen verboden, dus kan er in Boom nog niet gevlogen of aan grondoefeningen gedaan worden, dit werd gisteren door de verantwoordelijke van De Schorre bevestigd.

Deze situatie zal waarschijnlijk kortelings wijzigen, misschien kan u dat ook zien op de webcam die er na lang aandringen van de BVVF werd geïnstalleerd om te zien of deze vrij is van evenementen of werken/obstakels.

U kan deze raadplegen via de link:  https://remote.dncs.be/deschorre/

 

Verlichting COVID- NOTAM !

Drie nieuwe NOTAMS zijn deze morgen verschenen en vervangen de NOTAM die eenvoudigweg alle VFR-vluchten verbood.

Ze stipuleren dat men “lokaal” moet blijven vliegen, eigenlijk moet landen op het officiële landingsterrein, dat men tijdens een VFR-vlucht geen landsgrenzen mag overvliegen en niet  in gecontroleerde zones mag vliegen (…).

Zie wel vorig bericht voor de te nemen maatregelen om te gaan vliegen op de Belgische vliegplaatsen !

B1984/20
From: 11 MAY 20 00:00 Till: 17 MAY 20 23:59
Text: COVID-19: VFR FLT ACROSS BELGIAN STATE BORDERS NOT ALLOWED, EXC MAINT FLT AND COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19)

B1985/20
From: 11 MAY 20 00:00 Till:17 MAY 20 23:59
Text: COVID-19: VFR FLT SHALL LAND AT DEP AD, EXC MAINT FLT AND COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19)

B1986/20
From: 11 MAY 20 00:00 Till:17 MAY 20 23:59
Text: COVID-19: VFR FLT PROHIBITED IN CONTROLLED AIRSPACE, EXC MEDICAL, POLICE, SAR, STATE, MIL, MAINT, TECHNICAL INSPECTION FLT, COMMERCIAL FLT AS DEFINED ON WWW.MOBILIT.BELGIUM.BE (SECTION AVIATION/COVID-19)AND FLT TO ASSURE FUNCTIONING OF THE STATE

Exit strategie, cont’d

Beste leden,

Goed nieuws! Na een drukke week van onderhandelen is het eindelijk zo ver, we mogen terug vliegen vanaf morgen, 11 mei.

Hieronder de maatregelen die onderhandeld zijn met de veiligheidsraad:

– Iedereen moet wachten op een NOTAM die het vliegverbod tot 18 mei opheft.

– We mogen enkel lokaal vliegen.

– Het is absoluut noodzakelijk dat alle andere maatregelen strikt worden nageleefd

We rekenen er op dat iedereen zich aan deze maatregelen houdt, zodat we ook na een controle verder mogen blijven vliegen. We hebben de laatste weken ons uiterste best gedaan om dit mogelijk te maken, verknoei het nu alstublieft niet.

Voor velen is het een tijdje geleden dat ze voor het laatst gevlogen hebben. Wees daarom uiterst voorzichtig en check alles grondig.

De raad van bestuur wenst jullie veilige vluchten en mooie landingen.

Déconfinement FBVL V3 NL