Opgelet: nieuwe maatregelen leshelling van Han-sur-Lesse

Door Covid (waardoor men niet naar het buitenland kan) en de al wekenlang aanwezige noordoostenwind heeft deze leshelling zeer veel succes gehad.  Vanuit een strikt sportief oogpunt verloopt alles prima tussen piloten.

Maar in het weekend en op feestdagen is de leshelling beperkt tot maximaal 30 personen, waaronder 6 autonome piloten (dus die daar niet met een school aanwezig zijn).

Op zondag 18 april werd dit aantal overschreden en de eigenaars hebben ons duidelijk laten weten dat dit niet meer mag gebeuren, anders wordt de vliegplaats gesloten.

We zijn genoodzaakt om vanaf zaterdag 24 april nieuwe regels in te stellen om deze helling te behouden:

  • 20 plaatsen worden voorbehouden voor 4 scholen.
  • 10 plaatsen zijn nu mogelijk voor autonome piloten, maar enkel als men deze de dag ervoor reserveert. Idealiter zou men zich per smartphone moeten kunnen inschrijven, maar dit staat nog niet op punt. Dus de volgende weken moet u op de vooravond van een weekenddag (zaterdag of zondag) of een feestdag, tussen 18.00 en 20.00 uur, telefoneren naar de vliegplaatsbeheerder Yves Borreman op 0478.25.02.64 om uw plaats voor de volgend dag te reserveren.
  • Er wordt gevraagd om te stoppen met het landen op de weide van de leshelling na een overlandvlucht vanaf Rochefort of Beauraing, en zelfs niet te gaan landen in de buurt van de boerderij van de familie Gourmet.
  • De toegang tot de leshellingweide is voorbehouden aan piloten en is niet toegelaten voor begeleidende bezoekers.

Voertuigen moeten altijd worden geparkeerd na de kleine brug (komende van de vliegplaats), indien nodig langs de grote baan.

Op weekdagen moet men blijven tellen en nooit meer dan 30 personen in de weide hebben.

Dit cijfer van 30 personen werd onderhandeld met de eigenaars, maar dit is een maximum en ze zouden liever veel minder hebben, vandaar deze nieuwe regels.

We zullen de balans opmaken om te zien of de situatie verbetert in de komende weken.

Bedankt voor uw begrip.

De vliegplaatsbeheerder.

Kamperen op de parkeerplaats van Rochefort (en andere vliegplaatsen)

Het Office du Tourisme van Rochefort laat ons weten dat het niet is toegestaan om te overnachten op de parkeerplaats van “Le Rond du Roi” bovenaan de vliegplaats van Rochefort.

Ze melden dat er een parkeerplaats is net voor de camping, die gratis is, en ook in het centrum van Rochefort. Er is ook een uitgeruste campingcarplaats in Han-sur-Lesse, 7,5 € met afvoer, elektriciteit enz.

Ter herinnering: er is een kleine toeristische “trein” die elke dag meermaals langs de parking van de Rond du Roi rijdt en het is dus noodzakelijk om de doorgang vrij te laten zodat hij daar kan keren, dus men moet de voertuigen goed aan de kant parkeren.

En het is natuurlijk verboden om in de velden of weiden te parkeren om zijn uitrusting op te halen, op elke vliegplaats !

We vragen ook om niet wild te gaan kamperen op de parkings van andere BVVF-vliegplaatsen, wat meestal verboden is door de Waalse boscode of de betrokken gemeenten en ons alleen maar in de problemen kan brengen!

Bij voorbaat dank voor het volgen van deze richtlijnen.

Goede vluchten.

Het Bestuursorgaan van de BVVF.

Parking vliegplaatsen van Coo

Gebruik makend van het droge weer, heeft de gemeente de werken hervat op de parking van Ster. De oppervlakte werd verdubbeld, grond met nogal wat stenen werd uitgespreid en aangestampt tot aan de afspanning. Vanaf nu zullen ook busjes diagonaal kunnen parkeren.  De plassen weren opgevuld en er werd terug een laag stenen op de weg naar het bos aangebracht. Bij het begin van de startzones hebben we grote stenen gelegd om auto’s te beletten er te rijden en er het gras op de startplaatsen te beschadigen.

Wij bedanken de gemeente Stavelot, de gemeentelijke arbeiders en Louis Neys voor dit zeer mooie werk !

Beauraing vanaf deze maandag 26 april weer toegankelijk.

Vanaf maandag 26 april zal de vliegplaats van Beauraing weer toegankelijk zijn.

Het vliegplaatsreglement verandert niet en je moet nog steeds houder zijn van een toegangskaart (Access card) om er te komen vliegen.

Er zijn echter twee nieuwigheden met de officialisering van twee nieuwe landingsterreinen waarop u de in het reglement gevraagde “buitenlandingen” in alle rust kan uitvoeren.

Opgelet echter: deze twee landingsterreinen bevinden zich niet op glijafstand van de startplaats, vermijdt dus om te starten met zwakke wind (<20 km/u) h en neem het risico niet er onmiddellijk uit te zakken…

Alle details van deze landingsterreinen zijn te vinden op pagina https://www.bvvf.be/flying_sites/beauraing/

Voor alle praktische doeleinden herinneren we u er ook aan dat men de wagens dient te parkeren op de strook gras die is aangelegd achter de startplaats, net voor de ingang van het bos.

We herinneren u er ook aan dat kamperen en picknicken in het bos verboden is door de Waalse boscode. Hetzelfde geldt voor parkeren in het bos, we kunnen wel nog steeds gebruik maken van de eerste 20 meter naast de toegansweg in het bos, maar dit tot ten laatste 18u00.

Een moderatie van de vliegplaats zal nog steeds worden verzekerd door de club Mousquet’air, die zal toezien op de regels en de specifieke Covid-maatregelen die nog nageleefd moeten worden.

Wij wensen u goede vluchten vanaf 26 april als het weer het toelaat.

Voor de beherende club en het bestuursorgaan van de BVVF.

Paul, Pascal en Stéphane.

Beauraing – In afwachting van de heropening vordert het team goed !

Goed nieuws, in afwachting van de heropening van de vliegplaats van Beauraing, hopelijk op 25 april, informeren we u dat onze vrijwilligers niet stil hebben gezeten.

Zijn in uitvoering: officialisering en voorbereidingen voor twee nieuwe landingsplaatsen in de vallei, die we respectievelijk WEST- en OOST-landing zullen noemen:

WEST-landing

  • Richting Beauraing en vlak voor de woningen van het dorp van Martouzin.
  • Glijgetal 9 (ongeveer 850 meter van de startplaats).
  • Opgelet: starten naar links, richting spoorlijn, blijft verboden. Deze landing is echter gemakkelijk bereikbaar, aangezien er meestal een oostenwind-tendens is bij noordelijke wind, op voorwaarde dat men zijn aanvlucht goed anticipeert.

OOST-landing

  • Na Neuville en voor het oostelijk gedeelte van de helling.
  • Glijgetal 15 (ongeveer 1450 meter van de startplaats).
  • Opgelet: deze landing is niet bereikbaar in glijvlucht!  Hij heeft echter het voordeel dat piloten aan de voet van het oostelijke deel van de helling kunnen gaan landen zonder risico over de huizen te moeten vliegen. Er liggen ook geen woningen rondom.

Vluchtplan en reglement

Deze informatie wordt u op een later tijdstip voor de heropening verstrekt, maar er zouden geen grote wijzigingen komen:

– De Flycard blijft actueel (IPPI 5);
– De No Fly Zone ook: overvliegen van huizen lager dan 150m/grond verboden;
– Het noodlandingsterrein blijft een hulpterrein dat alleen in noodgevallen mag worden gebruikt en waarbij men het overvliegen van huizen vermijdt !

Het respecteren van een vliegplaats en zijn reglement betekent ook het respecteren van alle vrijwilligers die zich inzetten om deze vliegplaats te behouden !

Voor het beheersorgaan van de vliegplaats en het bestuursorgaan van de BVVF,
Paul Schmit, Pascal Gaeremynck, Stéphane De Roover en de club “les Mousquet’air”.